marketing là gì

Marketing 5p là gì? marketing plan là gì? 8p mix

Marketing hiện đại chú trọng vào việc đáp ứng nhu cầu khách hàng bằng cách tìm hiểu tập trung vào thị trường và tập trung vào khách hàng. Các công ty trước tiên phải quan tâm đến các nhu cầu của các khách hàng tiềm năng là gì sau đó mới đi vào sản xuất ra sản phẩm hàng hóa hoặc tạo ra dịch vụ theo nhu cầu đó.

Hiện nay marketing được hiểu đơn giản là tiếp cận tìm khách hàng mới, chăm sóc giữ liên lạc mật thiết với các khách hàng hiện có.

marketing 4p

Vậy marketing 4p, 5p, 7p, 8p là gì ? marketing mix là gì ? chúng ta cùng tìm hiểu dưới đây:

Các mô hình P

P là chữ cái đầu tiên của các nhóm hoạt động cơ bản trong mô hình marketing, ban đầu chỉ có 4p sau này phát triển mở rộng cho đến nay đã lên đến 8p. P là chữ viết tắt trong từ tiếng anh dưới đây:

 1. Price: (giá cả) là tiến trình để đi đến việc định giá cho một sản phẩm, gồm cả việc bán giảm giá, hạ giá,…
 2. Product: sản phẩm hàng hóa
 3. Promotion: quảng cáo, khuyến mãi, làm mọi người chú ý đến,..
 4. Placement: vị trí điểm bán có thuận lợi cho khách mua hàng hay không, vị trí sản phẩm có thuận tiện lọt vào tầm mắt của khách hay không..
 5. People: (con người) Con người ở đây bao gồm cả nhân viên và khách hàng. Nhân viên chuyển giao dịch vụ cho khách, khách đón nhận và trả tiền thụ hưởng.
 6. Physical environment: (cơ sở vật chất)
 7. Process: (quy trình) cũng như sản xuất, dịch vụ cũng cần 1 dây chuyền. Nó là cả sự chuẩn bị lâu dài trước đó.
 8. Packaging: (nhãn hiệu bao bì) bảo vệ thương hiệu sản phẩm


Marketing Mix là gì ?

Marketing Mix

Mix (tiếng Việt có nghĩa là : hỗn hợp), marketing mix có nghĩa là marketing hỗ hợp của các P liệt kê ở trên ví dụ như:

 • 4 mix: bao gồm (Price, Product, Promotion, Placement)
 • ….
 • 7 mix: từ Price → Process
 • 8 mix: từ Price → Packaging

Marketing Plan là gì ?

Marketing Plan (tiếng Việt là: kế hoạch marketing):

Kế hoạch marketing là một tài liệu văn bản xuất phát từ sự phân tích môi trường & thị trường, trong đó đề ra những chiến lược lớn cùng với những mục tiêu trung hạn & ngắn hạn cho một loại sản phẩm dịch vụ trong một thị trường cụ thể. Có thể bao gồm:

 • Những phương tiện cần có
 • Hành động cần thực hiện
 • Ngân sách để đạt mục tiêu đề ra
 • Các chỉ tiêu cho phép kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch

Kế hoạch marketing chiến lược (kế hoạch sản phẩm mới) có thời hạn nhiều năm & tập trung vào phát triển những mục tiêu & chiến lược marketing rộng lớn, trên cơ sở phân tích hiện trạng của thị trường & các cơ hội.

Kế hoạch marketing tác nghiệp hàng năm: tập trung vào việc đề ra những chiến thuật marketing cụ thể cho một gia đoạn (tuần, tháng, quý) bao gồm quảng cáo, xúc tiến, định giá,…