kế toán nhà hàng

Kế toán nhà hàng cần biết dành cho chủ nhà hàng

Bạn có thể mở & điều hành một nhà hàng bằng niềm đam mê & tài năng nấu nướng của bạn, nhưng chỉ có thể đạt được thành công & duy trì được lợi nhuận nếu thông qua sổ sách kế toán thích hợp. Với sự hiểu biết cơ bản & đúng đắn về kế toán nhà hàng trong điều hành quản lý sẽ giúp cho nhà hàng của bạn tăng trưởng về lợi nhuận đầu tư.

Nhân viên kế toán nhà hàng làm những công việc gì ?

Nhân viên kế toán nhà hàng sẽ phải giám sát tài chính & ngân sách thường xuyên cho nhà hàng. Kế toán nhà hàng thường có thể đưa ra lời khuyên về việc giảm chi phí quản lý, chi phí bán hàng. Đồng thời kế toán nhà hàng thường chịu những trách nhiệm sau:

 • Theo dõi chi phí & quỹ tiền (tiền mặt & tiền gửi ngân hàng)
 • Lập báo cáo tài chính (lãi – lỗ)
 • Báo cáo thuế
 • Giám sát tiền lương & hóa đơn thanh toán nhà cung cấp


Có cần phải thuê kế toán nhà hàng ?

Sổ sách kế toán nhà hàng có thể nhanh chóng trở nên quá phức tạp đối với chủ nhà hàng do số liệu từ hoạt động của nhà hàng ngày một nhiều. Nếu bạn không đủ tự tin vào khả năng của mình hoặc không có nhiều thời gian để tự ghi sổ chính xác & kỹ lưỡng thì hãy xem xét thuê một kế toán viên.

Có nhiều kế toán viên và các công ty kế toán chuyên về dịch vụ cho nhà hàng mà bạn có thể thuê ngoài, dịch vụ của họ có thể bao gồm:

 • Quản lý sổ sách kế toán
 • Tư vấn tài chính
 • Hoạch định kinh doanh
 • Quản lý tiền lương

Tại sao phải hiểu về kế toán nhà hàng ?

Sổ sách kế toán nhà hàng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc điều hành một nhà hàng, có những lý do quan trọng tại sao bạn nên theo dõi chặt chẽ việc ghi sổ của nhà hàng của bạn như:

 • Để biết bạn đang chi tiêu tiền vào việc gì
 • Theo dõi số tiền bạn chi tiêu một cách chi tiết, cụ thể & rõ ràng
 • Để biết doanh thu của nhà hàng đến từ đâu
 • Chỉ ra doanh thu tối thiểu để có thể đạt được lợi nhuận

Trên là một vài mục thông tin cần thiết về kế toán nhà hàng dành cho chủ nhà hàng cần biết. Việc mở một nhà hàng, điều hành & quản lý, duy trì tăng trưởng phải luôn luôn đồng hành cùng sổ sách kế toán nhà hàng.