tổ chức nhân sự nhà hàng

Cơ cấu mô hình tổ chức nhân sự trong nhà hàng

Tùy theo quy mô của nhà hàng mà cơ cấu nhân sự trong nhà hàng có sự tổ chức khác nhau. Nhưng về cơ bản các nhà hàng đều đầy đủ các bộ phận nhân sự cần thiết phục vụ cho toàn bộ quá trình hoạt động của nhà hàng.

Cơ cấu nhân sự theo bộ phận

cơ cấu nhân sự nhà hàng

Bán hàng: gồm bộ phận lễ tân, phục vụ, bar – bếp.

Kho: quản lý kho nguyên liệu, thực phẩm: nhập – xuất – tồn kho.

Tài chính: Kế toán, thu ngân quản lý thu chi trong nhà hàng

Tài sản: quản lý tài sản cố định, đồ dùng trang thiết bị nhà hàng.

Nhân sự: tuyển dụng nhân sự, đào tạo, chấm công, tính lương.

Nếu quy mô nhà hàng nhỏ hơn, thì các bộ phận: tài chính, nhân sự, tài sản có thể gom lại cho một kế toán quản trị. Tuy nhiên, bộ phận bán hàng, kho hoặc tài chính không thể gom lại do liên quan đến chống thất thoát trong nhà hàng.Cơ cấu nhân sự bán hàng

mô hình tổ chức nhân sự nhà hàng