phần mềm quản lý nhân sự

Chọn phần mềm quản lý nhân sự tiền lương đúng hiệu quả

Phần mềm quản lý nhân sự tính lương tốt nhất là phần mềm phù hợp đúng với mô hình quản trị nhân sự tại chính doanh nghiệp. Chỉ khi chọn đúng phần mềm mới mang lại hiệu quả cao nhất trong quản lý nhân sự.

Vậy chọn như thế nào là đúng, là phù hợp ?

  • Dựa vào mô hình quy trình quản trị nhân sự hiện tại của công ty doanh nghiệp
  • Quy mô số lượng nhân sự cần quản lý
  • Hệ thống quản trị tuyển dụng, đào tạo,…
  • Hệ thống tính lương, thưởng mà công ty đang áp dụng
  • Phương pháp chấm công (quẹt thẻ, vân tay), tăng ca làm ngoài giờ, …
  • Sắp xếp lịch làm việc theo ca
  • Hệ thống đánh giá năng lực, hiệu suất làm việc,…

Hãy liệt kê ra một list các yêu cầu cần phần mềm quản trị nhân sự phải đáp ứng được. Các yêu cầu này là dựa vào thực tế qua các năm mà doanh nghiệp đang quản lý, những vấn đề phát sinh cần phần mềm để quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn.

Việc quan trọng nhất trong quá trình tìm phần mềm quản lý nhân sự phù hợp là doanh nghiệp hiểu rõ được mình đang cần gì, đang mong đợi gì ở phần mềm quản lý.

Một doanh nghiệp số lượng nhân viên 20-30 người, làm giờ hành chánh khác với một doanh nghiệp có số lượng hàng trăm – hàng nghìn nhân viên làm việc chia theo ca trong các phân xưởng nhà máy. Do đó, yêu cầu về phần mềm quản trị nhân sự cũng khác nhau.

Chọn phần mềm chính xác hiệu quả

Dựa vào list mô tả các yêu cầu cần phần mềm quản lý như đã nói ở trên, doanh nghiệp sẽ tiến hành mời các đơn vị cung cấp phần mềm quản lý nhân sự tới giới thiệu giải pháp hoặc demo sản phẩm phần mềm.

Qua các giải pháp, các phần mềm khác nhau đã demo, doanh nghiệp sẽ tiến hành lựa chọn được một giải pháp phần mềm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu đề ra thì đó là phần mềm quản lý nhân sự tốt nhất mà doanh nghiêp đang cần tìm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *