cách tính tiền điện sinh hoạt

Công thức cách tính giá điện sinh hoạt hiện nay

Cách tính tiền điện sinh hoạt bậc thang, Nhập số tổng số điện trong tháng bạn sử dụng vào ô dưới đây:

Bậc kWhĐ.GiáSốT.Tiền
1: 0 – 501,678
2: 51 – 1001,734
3: 101 – 2002,014
4: 201 – 3002,536
5: 301 – 4002,834
6: 401 ->2,927
Tổng___

Giá trên áp dụng theo biểu giá mới nhất của EVN áp dụng chính thức từ 20/3/2019 & trên là giá điện sinh hoạt theo hộ gia đình, không phải điện kinh doanh – sản xuất. Công thức tính giá điện sinh hoạt sẽ là tổng tiền theo mức kWh trong khung giá bậc thang.