quản lý công việc

Cách quản lý sắp xếp công việc hiệu quả khoa học

Bạn hay bị lẫn lộn & phân tâm trong một mớ công việc hỗn độn hằng ngày, đôi khi bạn còn quên mất việc cần thực hiện. Đó là do bạn chưa có cách sắp xếp một cách khoa học để thực hiện, cho dù đó là công việc trong cuộc sống thường ngày hay là trong công việc công ty.

Để quản lý, sắp xếp & thực hiện các công việc một cách hiệu quả thì bạn phải tuân theo các bước, những quy tắc chung bạn phải nghiêm chỉnh thực hiện theo:

sắp xếp công việc

Bước 1: liệt kê toàn bộ các công việc cần phải thực hiện, phân loại ưu tiên việc nào làm trước việc nào làm sau.Bước 2: nếu bạn cần làm việc liên quan tới nhóm, thì khi nào bạn sẽ tham gia làm việc cùng nhóm, khi nào thì không.

Bước 3: dựa theo danh sách công việc được liệt kê, xác định trạng thái công việc khi nào sẽ bắt đầu thực hiện (dự theo độ ưu tiên, dựa theo tính chất liên quan tới nhóm).

Bước 4: Sắp lịch cho mỗi công việc: thời gian bắt đầu, khoảng thời gian dự kiến cần thực hiên,… & sau đó gửi cho toàn bộ các thành viên trong nhóm tham gia (nếu có)

Quản lý công việc

quản lý công việc

Với mỗi công việc cần sắp xếp khoa học như hình trên, các việc nào cần thực hiện tiếp theo (To Do), các công việc đang thực hiện dang dở (Doing), các công việc đã hoàn thành (Done).

Dựa trên dashboard (bảng quản lý công việc), bạn sẽ dễ dàng kiểm soát được mọi tiến độ công việc, kết quả thực hiện,…một cách khoa học nhất.

Nếu là doanh nghiệp, sẽ sử dụng phần mềm quản lý dự án để quản lý phân bổ công việc tới toàn bộ nhân viên & nhân viên sẽ nhận nhiệm vụ trên đó để thực hiện.

Nếu là cá nhân hoặc nhóm làm tự do thì bạn có thể sử dụng phần mềm quản lý công việc để thực hiện quản lý. Xem phần mềm này tại đây: phần mềm quản lý công việc