phần mềm CRM

Các phần mềm CRM tại Việt Nam phổ biến hiện nay

Thị trường các phần mềm CRM tại Việt Nam cũng như ở những nước khác trên thế giới được chia làm 2 loại chính.

Phần mềm CRM mã nguồn mở

Là phần mềm được cộng đồng trên toàn thế giới xây dựng cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm, và phân phối phần mềm ở dạng chưa thay đổi hoặc đã thay đổi, do đó nó không phụ thuộc 1 tổ chức công ty nào cả hay còn gọi là Open Source CRM Software .

crm mã nguồn mở

Ở Việt Nam, các phần mềm CRM mã nguồn mở có thể kể đến như: VtigerCRM hay CRMVietPhần mềm CRM mã nguồn đóng

Mã nguồn đóng có nghĩa là phần mềm được 1 tổ chức, công ty nghiên cứu xây dựng & phát triển. Bạn muốn sử dụng thường phải mua bản quyền & chỉ có công ty cung cấp xây dựng phần mềm này mới có thể chỉnh sửa bổ sung tính năng.

Điều đó có nghĩa, công ty nào cung cấp phần mềm CRM này thì chỉ có họ mới có thể hỗ trợ, chỉnh sửa trong quá trình sử dụng. Tại Việt Nam, các loại phần mềm CRM này có thể kể đến như:

3S CRM

phần mềm CRM 3S

3S CRM là phần mềm CRM của ITG. Công ty giải pháp ITG cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp bao gồm cả ERP và CRM.

Phân hệ 3S CRM hỗ trợ doanh nghiệp quản lý khách hàng xuyên suốt toàn bộ quá trình từ khách hàng tiềm năng, các cơ hội kinh doanh, các giao dịch bán hàng, đến dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng sau bán hàng. 3S CRM được kết nối một cách hữu cơ với các phân hệ khác như: quản lý sản xuất, kế toán, tài chính, … tạo thành một quy trình quản lý tự động, khép kín của doanh nghiệp.


Microsoft CRM

Với lợi thế là bộ ứng dụng văn phòng Office đã quá quen thuộc với người sử dụng tại Việt Nam. Do đó, xét về khía cạnh sử dụng thì người dùng sẽ dễ làm quen với Microsoft CRM.

Microsoft CRM

Ngoài ra, Microsoft CRM còn có thể tích hợp với các bộ ứng dụng khác của Microsoft & đó là một lợi thế lớn so với các phần mềm CRM khác