kỹ năng bán hàng

Các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp hiệu quả

Các kỹ năng cần thiết của một người bán hàng giỏi, chuyên nghiệp là tập hợp các kỹ năng khéo léo trong nghệ thuật bán hàng. Kỹ năng giỏi thường được đánh giá thông qua hiệu quả của các hoạt động bán hàng mà người bán đem về cho công ty.

Dưới đây là những kỹ năng bán hàng cơ bản của trong hoạt động bán hàng:

Kỹ năng giải quyết vấn đề

tư vấn bán hàng

Đây là trách nhiệm của người bán hàng trong việc giải quyết những vấn đề mà khách hàng gặp phải khi mua sắm và sử dụng sản phẩm dịch vụ.

Những kiến thức về ngành hàng sản phẩm khi tư vấn khách hàng sẽ giúp họ bán được hàng trong những thương vụ khác nhau.Kỹ năng lập kế hoạch

Người bán hàng phải tự lên kế hoạch bán hàng cho chính mình như thời gian tiếp, địa điểm, cách thức tiếp cận… Việc lên kế hoạch sẽ cho thấy người bán hàng có khả năng quản lý hiệu quả thời gian của mình hay không.

lập kế hoạch bán hàng

Với một kế hoạch chi tiết bài bản người bán hàng sẽ tư vấn tốt cho khách hàng của mình đặc biệt là các đại lý trong việc thực hiện các chương trình kinh doanh, xúc tiến bán hàng…

Kỹ năng lập dự báo

cách làm dự báo bán hàng

Khi người bán hàng có nhiệm vụ lập dự báo về ngành hàng, về thị trường, về xu hướng… họ phải có kỹ năng này và phải nắm vững các thay đổi cũng như triển vọng của thị trường trong tương lai gần dựa vào thực tế, kinh nghiệm và cảm nhận của bản thân.

Việc này đòi hỏi bạn phải tự tích lũy kinh nghiệm bán hàng lâu năm trong một ngành hàng, dịch vụ cụ thể.

Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo

Thông thường một người bán hàng giàu kinh nghiệm sẽ đảm trách việc hướng dẫn đào tạo cho những nhân viên mới vào. Nội dung đào tạo có thể là những kỹ năng bán hàng chuyên biệt, những kinh nghiệm, những bài học cần tránh… và để thực hiện tốt điều này thì việc đào tạo thường được thực hiện ngay khi làm việc và triển khai hoạt động tại khu vực hay địa điểm nào đó…

Kỹ năng đánh giá

Một người bán hàng cũng phải biết và có khả năng đánh giá các vấn đề như thị trường, khách hàng, dịch vụ sản phẩm… những đánh giá này sẽ giúp ích cho chính công việc của họ và là thông tin cần thiết cho hoạt động kinh doanh tiếp thị của doanh nghiệp.